Video lijkt in veel opzichten op fotografie. Het grote verschil is dat een video altijd een verhaal moet vertellen, anders wordt het een bewegend fotoalbum. Het verhaal wordt gemaakt door de begeleidende muziek, al of niet aangevuld met tekst.

Video kan onder andere worden ingezet voor zakelijke en commerciële boodschappen, educatie, manuals, alsmede verslaglegging van activiteiten, evenementen en bijeenkomsten.

Time-lapse
Een aparte vorm van fotografie/video is time-lapse. Met behulp van time-lapse kunnen processen, die traag verlopen, in korte tijd versneld worden weergegeven. Hierdoor worden ze weer interessant om te bekijken. Bij voorbeeld de opbouw van een beursstand. Een time-lapse bestaat uit een serie van foto's die met gelijke tussentijd zijn genomen en als video versneld worden weergegeven.